Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu obecnej strony www.coralchoice.com ).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Beata Bogdanowicz-Pękalska, Niezależny Dystrybutor Firmy Coral-Club Polska Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 19 lok. 116 00-195 Warszawa

2. Dane osobowe przetwarzane przez strone:

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do otrzymywania informacji oraz newseltter od Administratora:

 • Imię

 • Adres e-mail

2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z serwisu, ale może ułatwić korzystanie z niego).

3. Ponadto mogę przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu, takie jak:

 • Adres IP;

 • Logi cyfrowe;

 • Informację o skorzystaniu z Ciebie z Serwisu

 • Typ przeglądarki;

 • Nazwa domeny;

 • Typ systemu operacyjnego.

4. Serwis wykorzystuje ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników strony (Polityka plików cookies.). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

5. Moja strona może zawierać linki do innych stron internetowych, utworzonych i zarządzanych przez osoby trzecie. Nie ponoszę odpowiedzialności za udostępnienie i wykorzystanie danych przez osoby trzecie. Nie ponoszę również odpowiedzialności za treści, działania i politykę bezpieczeństwa (prywatności) wspominanych stron internetowych, a także za ewentualną szkodę, jaką mogą one wyrządzić. Zachęcam, aby upewnić się wcześniej, czy takie strony internetowe są bezpieczne, a następnie przekazywać jakiekolwiek informacje ich operatorom.

6. Dane te są przechowywane aż do dowołania przez Ciebie.

3. W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1. Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przeze mnie w celu wysyłania Ci informacji handlowej jak i ofert (newsletter) jeśli wyrazisz na to zgodę.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, możesz odwołać w każdym czasie.

3. Udostępnienie przez Użytkownika danych umożliwia także analizę statystyk odwiedzin strony internetowej i preferencji klientów, a także poprawę jakości moich usług oraz obsługi klientów.

4. Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych

1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator

 • Administrator, za zgodą użytkownika, może przekazać przetwarzanie jego danych osobowych innym podmiotom.

 • Jego pracownicy lub osoby świadczące jak i inne serwisy internetowe usługi na jego rzecz związane z Serwisem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

 • Osoby znajdujące się w strukturze Coral Club, Członkowie Klubu o wyższej lub niższej randze, mentorzy – w zakresie niezbędnym do korzystania przez nich z uprawień i obowiązków wynikających z członkowska w klubie

 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

5. Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Wszelkie dane, osobowe lub finansowe, które otrzymuję od Państwa i które wymagają ograniczonego dostępu są przekazywane w formie zaszyfrowanej z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonych protokołów, np. protokołu SSL. Z mojej strony gwarantuję całkowitą ochronę pozyskanych od Państwa danych. Wszystkie informacje, które otrzymuję od Państwa, są przechowywane w niezmienionej formie oraz wykorzystywane wyłącznie z ich przeznaczeniem. Jednakże nie odpowiadamy za szkody poniesione przez Użytkowników, które mogą być wynikiem naruszenia zasad korzystania z niniejszego Serwisu lub publikacji danych osobowych na stornie internetowej.

6. Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Mojej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy, co będzie wiązało się z brakiem możliwości korzystania z Naszego serwisu.

2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, mogę przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

 • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;

 • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;

 • są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

 • w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Serwisu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązana jestem utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Serwisu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

7. Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przeze mnie swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres: contact@coralchoice.com

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące Polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza zwrotnego na mojej stronie internetowej.

Przestrzeganie praw autorskich
Wszystkie prawa, dotyczące zamieszczonych materiałów, produktów oraz ich nazw należą do Coral Club lub/i do mnie. Odtwarzanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie wspomnianych materiałów oraz przytaczanie informacji o produktach w jakiejkolwiek formie może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Firmy Coral Club i/lub mojej. Podanie źródła pochodzenia wszelkich materiałów w postaci linku do oficjalnej strony Coral Club jest obowiązkowe.
Logotypy i znaki towarowe Coral Club oraz produktów sygnowanych tą marką stanowią zarejestrowane znaki towarowe Firmy Coral Club.